برگشت به:

فصل ۳۰

۳ خرداد ۱۴۰۴.

آرمان غیر از «رویای آمریکایی» فقط سه کلمه تو اون دفتر نوشت: «این تاریخ نیست.»

راست می‌گفت. آدم با تمرین کردن هر چیزی رو یاد می‌گیره. کافیه به اندازه‌ی کافی وقت داشته باشی. و این‌جا به اندازه‌ی کافی وقت هست.

بعد از عید تو دو ماهی که آرمان اینا این‌جا بودن، هر روز برام یه بخش از این داستان‌ها رو روی تلگرام با پیغام صوتی می‌فرستاد. من هم سعی می‌کردم بنویسم‌شون و این‌جوری نوشتن رو تمرین کنم. اون اوایل درست نوشتنِ هر صفحه چند روز طول می‌کشید. ولی آروم آروم دستم راه افتاد. وقت هم به اندازه‌ی کافی بود.

Book Back Cover

معرفی به دیگران: